EŞ-SEYH EBU'L-HASAN EL-HÂRKÂNi K.S.

    Silsile-i Sâdât'ın altıncı halkası olan  Ebu'l-Hasan Harkânî (k.s.) devrinin en büyük âlimi ve zamanın kutbu idi. İsmi Ali bin Ahmed b. Ca'fer'dir. Künyesi Ebu'l-Hasan'dır. Bistâm'ın Harkân kasabasında dünyaya gelmiştir. Buraya nisbetle "Harkânî" diye anılır. Ebu'l-Hasan Harkânî Hazretleri H. 352 (M. 963) yılında doğdu.

Bayezîd-i Bestâmi  Hazretlerinin vefatından yıllar sonra dergâhına Harkân'dan bir zat geldi. Dergâhtakiler ona isimini sordular. "Adım, Ebu'l-Hasan Harkâni'dir." dedi. Onu Bayezîd-i Bestâmî Hazretleri, seni bize bildirmiş, onun müridlerinden olacağını haber vermişti, dediler. O da rüyasında onu gördüğünü ve kendisine bu meseleyi haber verdiğini söyledi.

Ebu'l-Hasan Harkânî Hazretleri on iki sene Bayezîd-i Bestâmi Hazretleri'nin türbesinin ziyarete gitmiş, onun ruhaniyetinin terbiyesi ile zamanın ferîdi olmuşyur. Bayezîd-i Bestâmi  Hazretlerini ziyarete gittiği zaman ayakta ziyaret eder, çıkarken asla arkasını dönmezdi.

Yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılardı.
Vefatı yaklaştığında talebelerine kabrini üç arşın derinlikte kazmalarını vasiyet etmiş ve şöyle buyurmuştu: "Burası, Bistam şehrinden daha yüksektir. Kabrimin Üstâzım Bayezîd-i Bestâmi'nin kabrinden yüksekte olması edebe uygun olmaz."

Şeyh Ebu'l-Hasan Hazretleri, 10 Muharrem 425 (M.1033)'te vefat etmiştir. Kabr-i şerifleri, Kars'ın Kağızmankapısı semtindedir.

Ebu'l-Hasan Harkânî Hazretlerinin eserlerinden bazıları şunlardır: Nûru'l-Ulûm ve Müntehab-ı Nûru'l-Ulûm. Tasavvufla alâkalı Farsça olarak yazılmış Esrâru's-Sülûk ve Bişâretname.

Yorum Gönder