Abant Gölü

                Çevresinin doğal güzelliğiyle tanınan küçük bir tatlı su gölüdür. Bolu kentinin güney batısında 1,5 km2’den az bir alanı kaplayan Abant Gölü’nün suları, aynı adı taşıyan dereyle Bolu Çayı’na akar. Deniz düzeyinden 1.328 metre yükseklikteki gölün kuzeybatı bölümü yarı bataklıktır. Gölün çevresindeki düzlüklerden sonra başlayan ve yüksekliği 1.770 metreye ulaşan Aban Dağları küçük akarsuların açtığı vadilerle yarılmıştır. En önemlisi Beşpoyraz Deresi olan bu küçük akarsular ve yeraltı suları Abant Gölü’nü besler. Derinliği 18 metreye varan gölün suları dibi görülecek kadar durudur. Kıyılarda yer yer gölün üstünü örten beyaz ve sarı nilüfer çiçekleri doğaya ayrı bir güzellik katar.  Gölün çevresi çam, köknar ve kayın ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Alıç, kuşburnu, böğürtlen, çilek gibi meyveli bitkiler, çeşitli mantarlar ve kokulu dağ çilekleri de bitki örtüsünü zenginleştirir.                Gölde, Abant alası denen bir alabalık türü ve benekli mercan balığı çok boldur. Balık avı denetim altına alınmıştır. Gölün yakınında alabalık ve geyik üretmek için kurulmuş iki istasyon vardır. Havuzlarda üretilen yavru alabalıklar gölde doğal gelişmeye bırakılır. Soylarının tükenmemesi için bu istasyonda üretilen geyikler ise iyice geliştikten sonra doğaya salınır. Yörede yabandomuzu, karaca, tavşan, tilki, ayı, yabanördeği, yabangüvercini ve keklik gibi av hayvanları bulunur.

                Her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen Abant Gölü ve çevresi dinlence, spor ve avcılık olanaklarıyla sevilen bir tatil yöresidir. Gölün kıyılarında ve yakınlarında moteller, dinlenme evleri ve kamp yerleri kurulmuştur.

Yorum Gönder