Karate nedir? Türkiye'de Karate'nin Önemi

KARATE

Çin ve Japonya’da gelişmiş olan silahsız bir dövüş türüdür. Karate, Japonca’da “boş el” anlamına gelir. Çinliler’in çok eski zamanlara dayanan silahsız dövüş geleneğinin bir devamı olan karate, Ryu-Kyu Adaları’ndan biri olan Okinava’da doğdu. Bugün Japonya’ya bağlı olan bu adalar, önceleri Çin’in egemenliğindeydi. 17. Yüzyılda Okinava’yı ele geçiren Japonlar, ada halkının silah taşımasını yasakladı. Japon egemenliğine karşı direnen halk, silahsız bir dövüşme yöntemi geliştirdi. Başlangıçta Kung Fu olarak adlandırılan bu dövüş sonradan Karate adını aldı ve spor niteliği kazandı. 20. Yüzyılda Japonya’ya geçti. Karate, günümüzde dünyanın pek çok yerinde her yaştan insanın ilgi duyduğu bir spordur.
Karate özdenetime ve belli bir ahlak anlayışına dayanır. Karate ustalarına göre, bu spor saygıyla başlayıp, saygıyla sona erer. Dövüş sırasında, yumruk ve tekme atma belirli tekniklere göre yapılır.
Dövüşçüler pijamaya benzer bol bir ceket ile pantolon giyerler. Her birinin derecesini gösteren renkli kuşakları vardır. Ayrıca dövüşçülerin birbirinden ayırt edilebilmesi için biri kırmızı, öbürü beyaz kuşak takar. “Dan” denilen en yüksek derecedekiler siyah kuşak bağlar. Üzerinde dört çizgi bulunan, 8x8 metrelik bir alanda yapılan karşılaşmalar bir alan hakemi, dört köşe hakemi, bir de gözlemci tarafından yönetilir. Karşılaşmalar iki ya da üç dakika sürer. Kimin üstünlük kazandığı anlaşılmamışsa, iki ya da üç dakikalık uzatmalar yapılabilir.
karate

Karate vuruşları baş, yüz, gövde, bel ve karın da içinde olmak üzere vücudun sayı kazanılacak yerlerine yapılır. Gözlere, boğaza, kasıklara doğrudan vurulmaz. Vuruşlarda ellerin dış kenarları, parmak boğumları, ayağın parmaklarla taban arasındaki bölümü, topuk, diz ve dirsekler kullanılır. Başa vurmak çok zordur. Karate vuruşlarında vuruş uzaklığının iyi ayarlanması önem taşır. Elle dövüşürken daha yakın, tekmeyle dövüşürken daha uzak durulur.
Karşılaşma, tam ve yarım puanların toplamı olan üç puanla kazanılır. Vücudun sayı kazandıran bölgelerine iyi bir teknikle vurmayı başaran sporcu bir tam puan alır. Hücumlar her zaman yüksek sesle bağırarak yapılır. Bunun nedeni vücudun gerilmesinin sağlamak ve hakemi uyarmaktır. İyi karateciler sakin, çevik ve dengeli olur. Karşılaşmalarda hakemler karateye özgü terimler kullanır. Bunlardan hajime “başla”, yamei “dur” ve jogai “alan dışı” anlamına gelir.
Karateci tüm dikkatini vuruş yapacağı noktaya toplar. Sürekli antrenman sonucu, ellerin ve ayakların vuruşta kullanılan bölümleri iyice sertleşir. Usta bir karateci üst üste duran bir kalas yığınını ya da tuğla duvarı bir el ya da ayak vuruşuyla ikiye bölebilir.

Türkiye’de Karate

Türkiye’ye 1962’de judoyla birlikte giren karatenin yurdumuzdaki öncüleri de gene judoculardır. Bu sporculardan Hakkı Koşar 1970’te uluslar arası kuşak sınavındaki başarısıyla siyah kuşak sahibi ilk Türk karateci oldu. Daha sonra Türk Amatör Karate Organizasyonu’nu kuran Koşar pek çok karateci yetiştirdi. 1975 ve sonraki yıllarda Japon antrenörlerin de katkısıyla karate sporu Türkiye’de gelişti ve yaygınlaştı. Türk karateciler özellikle Avrupa’daki çeşitli yarışmalarda önemli başarılar elde ettiler. Günümüzde Judo Federasyonu’nun yönettiği karatede siyah kuşaklı sporcu sayısı 200’ün üzerindedir.

Kaynak: Temel Britanica

                

Olağanüstü Hal OHAL Kararları Nedir?


Olağanüstü Hal Kararı nedir?

Olağan üstü hal kararı ülkenin refahını sağlamak adına görevli kişilerin yetkilerinin arttırıldığı ve halkın kötü kimselerden arındırılması adına güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve etki süresinin en fazla 6 ay olduğu anayasa ile korunan belirli bir zaman dilimidir. OHAL Kararı gereğince valiliklerin yetkileri arttırılır ve arama/tarama faaliyetleri doğrultusunda güvenlik güçleri alarm seviyesinde görev yapar. Gerekirse OHAL biter bitmez tekrar uzatılabilir. Bu kararın alındığı ülkenin zamanın şartlarına bağlı olarak içinde bulunduğu vaziyetin önemine göre OHAL süresi uzatılabilir.
ohal kararları

OHAL Kararları nelerdir. OHAL ilan edilirse neler olur?


Olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve
dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,
h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak, j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,
k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,
l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.Vantilatör Neden Serin Hissetirir?


 Sıcak günlerde yoğun bir şekilde kullandığımız serinletici cihazlardan olan vantilatör acaba bize bu etkiyi nasıl gösteriyor? Hiç düşündünüz mü?


Vantilatör ortamın sıcaklığını azaltmaz!

Vantilatörler sıcak yaz günlerinde serinlememize yardımcı olan bir hava akımı oluşturur. Aslında vantilatörler ortamın sıcaklığını azaltmaz. Aksine mükemmel bir şekilde yalıtılmış küçük bir odada çalışan vantilatör, odanın sıcaklığının artmasına neden olur. Sıcaklık atomların ve moleküllerin hareketinin bir ölçüsüyken, vantilatörün pervanelerinin hızlandırdığı hava molekülleri tenimize çarptığında sıcak yerine neden serinlik hissi ortaya çıktığı sorusu akla gelebilir.


Katı yüzeyler konveksiyon, ışıma ve ısı iletimi ile ısı kaybedebilir. Bir yüzeyle çevresi arasındaki sıcaklık farkı fazla olduğunda ısı iletiminin hızı artar. Eğer vücut sıcaklığı ortamın sıcaklığından yüksekse, vücudumuzdan yayılan ısı çevresindeki havayı ısıtır. Bu durum vücutla ortam arasında, sıcaklığı ortam sıcaklığından daha yüksek olan bir tabakanın oluşumuna neden olur. Vantilatörün hızlandırdığı hava bu tabakayı vücuttan uzaklaştırır. Bu tabakanın yerini daha soğuk olan hava aldığı için vücudumuzdan çevreye yayılan ısı miktarı artar. Bu nedenle serinlik hissi oluşur. Ancak ortamın sıcaklığı vücut sıcaklığına yakınsa vantilatör serinletici bir etkiye neden olmaz. 

Vantilatörün neden olduğu serinlik etkisinin diğer bir nedeni de buharlaşmadır. 


Hava çok sıcak olduğunda vücudumuz terleyerek sıcaklığını dengelemeye çalışır. Ter vücuttan ısı alarak buharlaşır. Bu sırada derinin etrafındaki havada bulunan su buharı oramı artar. Nem oranı yüksek havada buharlaşma daha yavaştır. Vantilatörden gelen hava vücudun etrafındaki nem oranı yüksek havayı hareket ettirerek sürekli olarak vücuttan uzaklaştırdığı için ter daha kolay buharlaşır. Isı alarak gerçekleşen bu süreç nedeniyle serinlik hissi oluşur. Havadaki nem oranının yüksek olduğu ortamlarda vantilatörlerin serinletici etkisi daha azdır.

USB Bellekler'in GeçmişiFlaş Diskler ve İnsan.


Günümüz teknolojisinin hızına hiçbir teknolojik unsur yetişememekte, bunu biliyoruz. Bir zamanların muhteşem aygıtlarından olan Flash Diskler (USB Bellek) artık günümüzde işlevsiz hale gelmeye başladı.


Flash diskler ’in atası olan disketler 98Me zamanında bolca yaygınlaşmıştı ve herkes sayfalarca bilgiyi içine doldurduğumuz kare disketleri hayranlıkla izliyordu. Bir süre sonra insanların depolama istekleri arttı. Artan talebe karşılık daha fazla alana sahip yeni kayıt aygıtları piyasaya sürüldü.

Üstün alanlı aygıtlar: USB Bellekler!

Flash diskler ilk zamanlar yoğun olarak 64mb olarak piyasaya sürüldü. Zamanının teknolojisi adına 64mb lik aygıtlar bolca alan ve teknolojik anlamda doygunluk sağlıyordu. Ancak teknoloji büyümesini durdurmadı. Devamlı büyüyen teknoloji önce aygıt içerisindeki alanın artışına daha sonra depolama alanının artışını yeterli bulunmasının üzerine bu kadar büyük alanları hızla doldurabilecek yeni yöntemleri düşünmeye başladı. İlk çıkan USB Bellekler hız konusunda sınıfta kalmaktaydı. İş hayatında sıkça kullanılan bir aygıt haline gelen flaş belleklerin değeri artınca farklı firmalar farklı tasarımlarda flaş bellekler çıkarmaya başladı ancak hepsinin ortak noktası veri alanı sağlaması ve bunu kolayca farklı yerlere taşıyabilme olanağını kullanıcıya sunmasıydı. İş, eğitim, sağlık gibi yoğun belge alış-verişinin yaşandığı mesleklerde favori araç haline gelen flaş bellek bir süre sonra insanlar için yetersiz kalacak alanları değersiz bulunacaktı.

Peki ya şimdi…


Günümüz teknolojisinin son noktasında flaş diskler ya da diğer adıyla USB Bellekler son sürümü 3.1 ve 1,22 GByte/sn'lik aktarım hızında 1TB’lik kapasiteleri ile insanların ihtiyacını karşılamaktadır fakat unutmayalım ki en başında 64mb ile yetinenler şimdilerde TBlik alanları doldurmaktadır. Bulut sunucu özelliklerini kullanan kimseler için önem teşkil etmeyen bu tür aygıtlar her şeye rağmen verilerimi elimin altında, çalışma masamda, yanı başımda tutarım diyenlerin baş tacıdır.


Ansiklopedi Portal © Tem'2016 

Buzkıran Gemiler Buzla Kaplı Sularda Nasıl ilerler?


Buzkıranlar buzla kaplı denizlerde gemilerin geçeceği kanalları açık tutmak, buza saplanan gemileri kurtarmak, başka yollarla ulaşılamayan kutup bölgelerine malzeme taşımak için kullanılan gemilerdir. 3 metre kalınlığındaki buzda bile hareket edebilir ve buzu parçalayarak diğer gemiler için yol açarlar.
Buzkıranlar boyutları, ağırlıkları ve güçleri bakımından değerlendirildiğinde devasa gemilerdir. Normal gemilerden farklı olarak buz tabakasının geminin gövdesine hasar vermesini önlemek için gövdeleri güçlendirilmiştir ve buzla kaplı denizlerde ilerleyebilecek güçtedirler. Buzkıran, buz tabakasının kalın olduğu durumlarda ön tarafı buzun üstünde olacak şekilde ilerler ve buz geminin ağırlığının etkisiyle kırılır. Ancak geminin önünde biriken buz parçaları geminin ilerlemesinin zorlaştırarak buz tabakasını kırmasını engelleyebilir. Buzkıranların sahip olduğu ek itki sistemleri geminin kendini buzun üzerine doğru itmesinin ve buzu kırmasını sağlar. Hem ileri hem geri doğru hareket edebilen bu gemiler, buz tabakasının çok kalın olduğu durumlarda önce geri gelip sonra tam güçle buza çarparak buzu kırmaya çalışır.

Kırılan buzların geminin hareketinin engellemesini önlemek için bazı buzkıranların gövdesinde hava kabarcıkları oluşturan sistemler bulunur. Hava kabarcıkları geminin gövdesi ile buz arasındaki sürtünmeyi azaltarak geminin hareketini kolaylaştırır ve buz parçalarının gemiden uzaklaşmasını sağlar.